Innkalling til årsmøte i Nerskogen Løypeforening

Publisert av Jørn Vatn den 26.04.22.

Herved innkalles til årsmøte i Nerskogen Løypeforening.

Dato: 21. mai 2022

Tidspunkt: Kl 1600

Sted: Fjellheim på Nerskogen

Saksliste:

  1. Beretning fra styret
  2. Orientering om arbeidet med kjørebru, innspill fra berørte parter
  3. Valg
  4. Regnskap
  5. Budsjett for kommende sesong
  6. Fastsettelse av kontingent for kommende sesong
  7. Fastsettelse av budsjett for kommende sesong

Mht bevertning ber vi om at de som planlegger å komme gir beskjed til gunhild.vatn@gmail.com senest 15. mai.

Saksdokumenter vil bli lagt ut før årsmøtet.