Kontingent

Publisert av Jørn Vatn den 24.01.22.

Løypeforeningen har for en liten stund siden sendt ut faktura for løypekontingenten for medlemmer som har registrert seg i StyreWeb. Noen er litt overrasket over at kontingenten har økt fra 500 til 1 000 kroner per år. Vi har tidligere informert om dette på hjemmesiden og FB-sidene ved flere anledninger. Timeprisen løypeforeningen betaler for tråkking har steget i flere etapper og vi har derfor sett oss nødt til å øke kontingenten. Dette var meldt inn som en sak på årsmøtet for to år siden, men vi valgte ikke å øke kontingenten i lys av at sesongen 2020 ble svært amputert pga hytteforbudet.

Nå er vi i en situasjon hvor mange har «hyttekontor» og vi trenger derfor en solid økonomi for å kunne tilby mer tråkking i uka.

Vi håper at våre medlemmer fortsatt vil støtte opp om Løypeforeningen slik at vi kan tilby et best mulig tilbud.

Mer informasjon om kontingent finnes på https://www.nerskogenloypeforening.no/Kontingent/