Litt info, 3. otkober

Publisert av Jørn Vatn den 03.10.21.

På årsmøtet i mai ble det vedtatt å øke kontingenten fra 500 til 1 000 kroner per sesong. Timeprisen for tråkking har økt betydelig, og for å kunne tilby et godt tilbud var det nødvendig å øke kontingenten. Vi legger opp til samme omfang som sist sesong. Det betyr lørdagskjøring fram til vinterferien, og deretter kjøres en til to ganger midt i uka. Så kjører vi mer i feriene, og når det er behov tidlig i sesongen for å lage en god såle.

Vi har hatt tett dialog med verneområdeforvaltningen angående omlegging av løypa i Skridalen. Målet er at løypa i minst mulig grad skal gå i det som heter Minnilldalsmyrene naturreservat. Omleggingen betyr at når man går mot sola, så tar løypa mer til høyre rett etter at Minnilla krysses første gang. Det blir litt stigning her. Se rød strek i kartet nedenfor.