Referat fra årsmøtet

Publisert av Jørn Vatn den 29.05.23.

Dokumenter fra årsmøtet er lagt ut:

 

Protokoll fra årsmøtet

Årsberetning

Budsjett

Regnskap

 

 

Det nye styret består av:

  • Gunhild Åm Vatn (leder)
  • Trond Narve Stavne (nestleder)
  • Sveinung Løset
  • Ketil Olsen
  • Torstein Sneisen
  • Ola T. Lånke
  • Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret
  • Siv Kristin Remetun Lånke (vararepresentant)