Referat fra årsmøtet

Her finner du referat fra årsmøtet. Vedtatt budsjett, godkjent regnskap og årsmelding finnes under menyen: DOKUMENTER