Div informasjon ved inngangen til sesongen

Publisert av Jørn Vatn den 06.12.20.
  • Tråkking: Løypeansvarlig har kjørt med snøscooter 3-4 ganger siden det kom mye nysnø. Dette ga et fantastisk grunnlag for tråkkemaskina. Første kjøring var fredag 4. desember. Det er stort sett bra over alt, men det stikker opp noen kvister her og der, og det kan være ujevnheter i løypa. Noen få steiner skal man heller ikke se bort fra.
  • På turen om Furusjøen og Hestvatnet gikk maskina gjennom isen. Det gikk heldigvis bra med sjåføren. Etter iherdig innsats fra Dale Maskin ble maskina dratt opp på lørdagen. Det er uvisst hvor store skadene på maskina er.
  • Vi har nå fått dispensasjon til å kjøre hele Gapahukrunden. Det er for lite snø til å kjøre med tråkkemskin, men snøscootersporene er ganske bra. Skrikdalsløypa må også vente til det kommer mer snø.
  • Økonomi: Løypeforeningen har lagt seg opp litt egenkapital de siste årene. Vi har hatt en gunstig timepris, men timeprisen settes nå kraftig opp. Det betyr at vi fra neste sesong vil øke medlemskontingenten (vedtas på årsmøtet) for å unngå at egenkapitalen spises opp. Vi budsjetterer med et underskudd på over 100 000 denne sesongen.
  • Vi har hatt en jevn øking i antall som betaler kontingent. Sett i forhold til antall hytter på Nerskogen, er det fortsatt et potensiale for flere betalende.
  • På hjemmesiden kan man melde seg inn i Nerskogen Løypeforening, og medlemmene vil få en påminnelse om innbetaling nå når vi har kommet i gang med tråkking. Ved å melde seg inn i Løypeforeningen via løsningen fra StyreWeb, vil man få SMS melding ved alvorlige hendelser i løypa.
  • Sponsorene våre er svært viktig for at vi kan gi det tilbudet vi gir. Vi oppfordrer alle til å benytte tjenestene som tilbys av våre sponsorer, og vi vil også denne sesongen løfte frem en og en av våre sponsorer på vår Facebook side.
  • Vi planlegger samme opplegg som tidligere år, dvs lørdagskjøringer fram til vinterferien. Deretter har vi en del midtuke-kjøringer. I tillegg kjøres ekstraturer i jule-, vinter- og påskeferien. Den økte timeprisen gjør at vi er litt mer restriktiv med kjøring denne sesongen.