Nerskogsløypa

Nerskogsløypa strekker seg fra Svahøyrkysset i sør til Bløtslettet i nord. Det er stikkløyper til pakering/hyttefelt på Sørøyåsen, på Nedre Ånegga, og til Varghaugkjølen/Nordeng. Videre er det tre rundløype: Skrikdalsløypa, Gapahukrunden og runden om Flåsætra.

Skisporet

skisporet.no finner du status for kjøring av løypene våre.

Sikkerhet

Løypeforeningen jobber for at det skal være sikkert å bruke skiløypene. Det er likevel viktig å huske på at løypene ligger inn mot Trollheimen hvor været kan være lunefullt. Vi har gjennomført en risiko og sårbarhetsanayse. Her har vi identifisert risiko både for skigåere og de som inspiserer og tråkker løypa. Lenke til ROS analyse

Liste over risikoforhold

Nedenfor følger en liste over risikoforhold vi har identifisert. Ved å klikke på lenken åpnes skisporet.no slik at du kan se hvor risikoforholdet er.
Risikoelement Sted Hendelse
Bakke Gapahukrunden Skiløper faller og/eller kjører inn i tråkkemaskin
Dårlig merking Mot Svahøkrysset fra nord Dårlig sikt, skiløper mister løypa
Bakke Kåsenget Skiløper faller og/eller kjører inn i tråkkemaskin
Is/bakke Ned mot Skrikdalsløypa fra sør Skiløper faller og/eller kjører inn i tråkkemaskin
Is/sving/bakke Sørøyåsen Skiløper faller og/eller kjører inn i tråkkemaskin
Vei/gruset Sørøyåsen Ødelagte ski
Vei/gruset Parkering stolheisen/svartdalssætrin Ødelagte ski
Usikker is Minilla Skiløper går gjennom isen
Overvann Krokbekken Skiløper faller ut i bekk
Is/sving Røde kors hytta Skiløper faller
Vei/bakke Helldalsveien Konflikt skiløper og bil
Snøskavl Svartbekken ved Granslettet Skiløper faller/tråkkemaskin tipper
Bakke/sving Granslettet Skiløper faller og/eller kjører inn i tråkkemaskin
Usikker is Minilla/Skridalsløypa sør Skiløper går gjennom isen
Dårlig merking Skrikdalsløypa, øverste parti mot vest Dårlig sikt, skiløper mister løypa
Bekk Skrikdalsløypa Skiløper faller ut i bekk
Is/bakke Skrikdaløsøypa ved Skrika Skiløper faller og/eller kjører inn i tråkkemaskin
Usikker is Minilla/Skridalsløypa nord Skiløper går gjennom isen