Løypeforeninger

Det er tre foreninger som samarbeider om å utvikle det løypenettet som er vist på skisporet.no :

Rennebu kommune

Det er Rennebu kommune som formelt sett er tilrettelegger for løypetilbudet. Det betyr at det er kommunen som bestiller løypetråkking fra operatøren Snøhetta Løypedrift. Videre har kommunen som tilrettelegger ansvar for at det gjennomføres risikoanalyser og at sikkerhetsutfordringer følges opp. Det daglige sikkerhetsarbeidet utøves i samarbeid mellom løypeforeningene og operatøren.

Snøhetta Løypedrift

Snøhetta Løypedrift har flere tråkkemaskiner i en «pool» av tråkkemaskiner. En av disse maskinene er stasjonert på Gregosen for å tråkke løypene på Nerskogen. For å ha en robust løsning er det ved uforutsette hendelser nødvendig å flytte rundt på maskinene ved at «Nerskogsmaskina» av og til kjører på Oppdalssida, mens i andre situasjoner kan maskiner stasjonert på Oppdalssida avhjelpe situasjonen på Nerskogen.  Det er Dale Maskin som har sjåfører og er ansvarlig for at det utføres vedlikehold på maskinparken.

Finansiering

Tråkkinga er finansiert ved støtte fra Rennebu kommune, fra våre sponsorer og fra medlemskontingenter. De tre løypeforeningene har en overenskomst om at de som benytter seg av løypetilbudet er medlem i en av foreningene. Det er selvsagt lov å støtte flere foreninger, men det holder altså å støtte en av dem. Det betyr jo også at hver enkelt kan gi sin støtte til de løypene man helst ser blir tråkket. Informasjon om kontingent for Nerskogen Løypeforening finnes her.

Andre løyper

I tillegg til løypene beskrevet her tråkkes det løyper med utgangspunkt i skisenteret. Disse løypene ble lagt inn på skisporet.no i februar 2020.