Nerskogen Løypeforening ble stiftet 18. mai 2007. Initiativtakere var:

  • Stein Mjøen
  • Trond Narve Stavne
  • Sveinung Løset
  • Roar Stenseth
  • Arve Krovoll

- og Stein Mjøen var den første styrelederen i Løypeforeningen.

De to første årene ble det kjørt løype med snøscooter. I 2010 ble det inngått avtale med Snøhetta Løypedrift om kjøring av løyper med tråkkemaskin.

Etter hvert ble det ønske om å utvide løypenettet nordover forbi Bløtslettet. Det er nå opprettet egne løypeforeninger for Jøldalen og Furusjøen&Hestvatnet.