Første tråkking

Publisert av Jørn Vatn den 01.12.21.
Arve har nå kjørt snøscooter mellom Minnilla og Svahøkrysset. Det er en del åpne bekker og steder med lite snø. Spesielt ned mot Minnilla sørfra er det lite snø. Det er lite snø i "lavere strøk", så vi avventer kjøring med snøscooter nord for Minnilla. Vi ser an hvor mye snø som kommer de neste dagene mht når det blir mulig å tråkke her.