Gapahukrunden

Publisert av Jørn Vatn den 19.12.19.
Det viser seg at Gapahukrunden ligger så vidt inne i verneområdet. Løypeforeningen har søkt om dispensasjon for kunne fortsette å kjøre skiløyper inn i verneområdet. Desverre har vi fått avslag på dispensasjonssøknaden. Det betyr at vi må finne en alternativ trasé. I vinter blir det derfor ikke kjørt helt bort til gapahuken. Vi er i dialog med verneområdeforfaltningen om å finne en løsning. Men en slik løsning vil tidligst komme etter en befaring til våren. Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage situasjonen, men  håper at de fleste likevel får fine opplevelser av å gå Gapahukrunden.