Innkalling til årsmøte i Nerskogen Løypeforening

Nerskogen Løypeforening kaller inn til årsmøtet lørdag 11. mai kl 15 på hytta til styreleder, Gunhild Åm Vatn. Følg denne lenken dersom du ikke vet hvor det er. Det er ikke kommet inn sakter til årsmøtet.

Sakliste

  1. Beretning fra styret
  2. Valg
  3. Regnskap
  4. Budsjett for kommende sesong
  5. Godkjenning av kontingent for kommende sesong
  6. Godkjenning av budsjett for kommende sesong

Løypeforeningen står ovenfor store utfordringer med hensyn på å skaffe finansiering til kjørebru og tråkkemaskin. Vi ser gjerne at så mange som mulig kommer for å gi innspill til hvordan vi kan skaffe mer midler. Mer om dette i årsmeldingen som legges ut før årsmøtet.