Kjøring i palmehelga

Publisert av Jørn Vatn den 02.04.20.
Det planlegges kjøring på "palmelørdag". Det er meldt mye snø fram til lørdag, men da ser det ut til å lette. Videre kjøring vurderes fortløpende. Som tidligere annonsert blir det redusert tilbud i påska. Vi minner også om "Påskespleisen", hvor man kan VIPPS’e til  #511293 og merke av «Spleis». Alternativt kan man betale inn i kassen på Jokerbutikken på Nerskogen og si at dette er «Påskespleis». Her er det valgfritt beløp som gjelder.