Kryss i løypa

Publisert av Jørn Vatn den 06.04.21.

Det er mange kryss i løypa. Vi har hatt en navnekonkuranse. Styret i løypeforeningen har vurdert alle forslagene, og kommet fram til følgende navneliste:

 

1

Svahøkrysset

2

Kåsengkrysset

3

Ørnkjellkrysset sør

4

Minnillsætrinkrysset

5

Ørnkjellkrysset nord

6

Sørøyåskrysset

7

Svarttjønnkrysset

8

Minnillkrysset

9

Krokbekkenkrysset

10

Rødekorskrysset

11

Gapahukkrysset sør

12

Åneggakrysset

13

Gapahukkrysset nord

14

Myrslettekrysset

15

Bløtslettekrysset