Litt info, 15. desember

Publisert av Jørn Vatn den 15.12.20.

  • Løypene holder seg fine. Vi er lovet at det blir kjørt opp nye spor fredag eller lørdag
  • Vi legger inn en del ekstrabestillinger i jula. Vi har fått ny sjåfør i år, så det kan være litt vanskeligere å få tilpasset kjøring etter våre ønsker.
  • Vår løypeansvarlig, Arve Krovoll, har fått kritikk fordi han ikke sjekket løypene ved Furusjøen før maskina kjørte seg gjennom isen. Dette er urimelig kritikk. Det er tre løypeforeninger som betjenes av "Nerskogsmaskina". Arve er løypeansvarlig for løypene til Nerskogen Løypeforening, men har ikke noe ansvar for løypene til de to andre løypeforeningene. Granskningen vil forhåpentligvis få fram hva som gikk galt, men Arve er her helt uten skyld.
  • Nerskogen Løypeforening har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for våre løyper. Dessverre har det ikke blitt utført slike ROS-analyser for de to andre løypeforeningene. Dette vil komme på plass etter hvert. ROS-analysene er viktige både for å unngå slike uhell som det ved Furusjøen, men også for å identifisere risikoforhold for skiløperene.
  • Vi har tidligere lagt ut info om ROS-analysen vår på hjemmesiden. Vi har nå overført analysen til en interaktiv versjon hvor man får opp ett kart, og kan få et overblikk over hver enkelt fare. Se lenken nedenfor. Vi har også tatt kontakt med skisporet.no for å etablere en løsning slik at alle løypeforeninger kan legge inn sine farepunkter. Dessverre, er dette noe som ikke prioriteres av skisporet.no.
  • Selv om vi gjør det vi kan for å unngå uhell i løypa, minner vi om at hver enkelt må være aktsom. Husk at løypene våre ligger i utkanten av Trollheimen, så været kan skifte fort.