Påskespleis

Publisert av Jørn Vatn den 28.03.20.
Beskjeden fra lokale og sentrale myndigheter er at det ikke blir noen hyttepåske i år. Det betyr begrenset løypetråkking. Flere av våre medlemmer er imidlertid ivrige skigåere bosatt i Rennebu og Oppdal kommuner. Vi ønsker derfor å gi et tilbud til disse på Nerskogen i påska. Hvor ofte det blir tråkket avhenger av interessen fra bygdefolket. Vi har derfor tenkt en spleis mellom Nerskogen Løypeforening og bygdefolket for kjøring i påska 2020.
 
De som ønsker å være med på denne spleisen kan VIPPS’e til  #511293 og merke av «Spleis». Alternativt kan man betale inn i kassen på Jokerbutikken på Nerskogen og si at dette er «Påskespleis». Her er det valgfritt beløp som gjelder. Løypeforeningen vil sjekke innbetalingene fortløpende og justere kjøringen etter interessen.

Vi vil kjøre Hovedløypa på Nerskogen fra Svahøkrysset til Blautslettet. Det kjøres ned til parkeringsplassen på Ånegga. Skrikdalsløypa og Gapahukrunden kjøres, men kun med «enkeltspor» for å redusere kostnadene.


Løypeforeningen har fått negative reaksjoner på Facebookmeldingene vår for 14 dager siden. Vi beklager at disse kunne misforståes. 

Faktaopplysningene er som følger:

  • Fredag formiddag 13. mars la jeg ut en melding om kjøreplaner for helga, og hvordan jeg tenkte rundt å dra på hytta. Jeg informerte vår kontaktperson i Rennebu kommunen om dette på E-post for å sikre at vi var omforente om løsningen.  Jeg fikk ingen tilbakemelding på dette, og ser jo i ettertid at E-post til kommuneadministrasjonen i en hektisk situasjon ikke var optimalt. Fredag ettermiddag fikk vi alle melding fra Rennebu kommune om ikke å dra på hytta.
  • Lørdag 14. mars tok leder i Løypeforeningen kontakt med ordfører Øie for å forhøre oss om løypekjøring. Vi fikk da tilbakemelding om at vi kunne fortsette å kjøre løyper. Denne informasjonen ble da publisert på Facebook siden vår hvor vi også understreket viktigheten av å følge anvisinger fra lokale og sentrale myndigheter.
  • Søndag 15. mars fikk Løypeforeningen beskjed fra kommunen om likevel ikke å tråkke løyper. Vi la umiddelbart ut informasjon om dette på Facebooksiden vår, og oppfordret alle til å dra hjem fra hytta. Statsministeren hadde også vært tydelig på dette kvelden før.