Referat fra årsmøtet

Publisert av Jørn Vatn den 08.05.21.

Årsmøte i Nerskogen Løypeforening 8/5-2021

 

Tilstede: Trond N. Stavne, Arve Krovoll, Sveinung Løset (Teams), Ole-Martin Smedseng (Teams), Trond Stiklestad (Teams), Gunhild Åm Vatn, og Jørn Vatn

Referent: Jørn Vatn

 

Saksliste:

 

 1. Beretning fra styret
 2. Valg
 3. Regnskap
 4. Budsjett for kommende sesong
 5. Fastsettelse av kontingent for kommende sesong
 6. Fastsettelse av budsjett for kommende sesong

   

  1)     Beretning fra styret

  Gunhild Åm Vatn gikk gjennom årsberetningen.

  .

  2)     Valg

  Valgkomitéen for Nerskogen løypeforening ved Eivind Flaa, Ivar T. Hoel og Børre Gundersen har fremmet følgende forslag:

 • Gunhild Åm Vatn (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
 • Trond Narve Stavne (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år)
 • Sveinung Løset (ikke på valg)
 • Ole Martin Smedseng (ikke på valg)
 • Trond Stiklestad (ikke på valg)
 • Ola T. Lånke (ikke på valg)
 • Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret


  Vervene som styreleder og nestleder foreslås gjenvalgt som i dag:

 • Gunhild Åm Vatn foreslås gjenvalgt som styreleder
 • Trond Narve Stavne foreslås gjenvalgt som nestleder

Ved en feil ble valgkomitéen ikke informert om at Trond Stiklestad er på valg. Trond Stiklestad opplyste på årsmøte at han er villig til å ta gjenvalg.

 

Årsmøtet fulgte innstillingen fra valgkomitéen, og gjenvalgte i tillegg Trond Stiklestad for to nye år.

 

Børre Gundersen ønsker å gå ut av valgkomiteen, og har tilbudt seg å kontakte noen som kan ta over for han. Styret bes utpeke en erstatter for Børre Gundersen.

 

3)     Regnskap

Det er ikke krav til revidert regnskap, men en oversikt over inntekter og utgifter for sesongen 2020/2021 ble lagt fram av Jørn Vatn. Det er en del poster som ikke er avklart, og endelig regnskap oppdateres i løpet av sommeren.

4)     Budsjett for kommende sesong

Jørn Vatn la fram budsjett for kommende sesong. Budsjettet forutsetter at medlemskontingenten økes til 1 000 kroner. Det er noe usikkerhet knyttet til sponsorinntekter. Det legges opp til å tråkke 340 timer.

5)     Fastsettelse av kontingent for neste år

Styret har foreslått å øke kontingenten til 1 000 kroner per år. Årsmøtet vedtok at kontingenten settes til 1 000 kroner for neste sesong.

6)     Fastsettelse av budsjett for neste år  

Budsjettet for sesongen 2021/2022 ble vedtatt av årsmøtet med de merknadene som er beskrevet ovenfor.