Regnskap og budsjett

Publisert av Jørn Vatn den 21.05.20.

Nedenfor følger regnskap for sesongen som har gått og budsjett for sesongen som kommer. Pga av økt timepris for kjøring hadde vi planlagt å øke kontingenten fra 500 kroner til 600 kroner. Pga av amputert sesong ble utgiftene betydelig redusert i år. Styret innstiller derfor å utsette økning i kontingenten til sesongen 2021/2022. Endelig vedtak på årsmøte lørdag 23. mai.

 

Regnskap - Nerskogen Løypeforening

Forenklet regnskap for sesongen 2019/2020. Dette regnskapet synliggjør inntekter og utgifter for denne sesong uavhengig av bokføringtidspunkt.

 

Inn

Ut

 

Inngående balanse

306 536

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

Kontingent

223 268

 

 

Nerskogen Sanitetsforening

0

 

 

Svarthetta Eiendom påskespleis

5 000

 

 

Nerskogen Utvikling påskespleis

5 000

 

 

VIPPS påskespleis

6 350

 

 

Rennebu kommune, tilskudd

52 500

 

 

Sponsorer

161 000

 

 

Andre inntekter

10 699

 

 

Sum inntekter

463 817

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Regnskapshonorar

 

15 904

 

NETS autogiro bet.avt.

 

3 600

 

styrehonorar styreleder

 

10 950

 

Styreweb portal/server

 

5 095

 

bankgebyrer

 

24

 

VIPPS gebyr

 

708

 

Løypekjøring

 

272 400

 

Sum utgifter

 

308 681

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

155 136

 

 

 

 

Utgående balanse

 

 

461 672

 

Budsjett - Nerskogen Løypeforening

Periode:

2020/2021

 

Inn

Ut

 

 

 

 

 

Inngående balanse per 2020-05-01

461 672

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

Kontingent

225 000

 

50 %

Tilskudd Rennebu kommune

52 500

 

12 %

Sponsormidler

160 000

 

36 %

Tippemidler

10 000

 

 

Sum inntekter

447 500

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Løypekjøring

 

408 000

 

Regnskapshonorar

 

16 000

 

Reklameannonser

 

3 000

 

IT/Styreweb

 

6 500

 

Bank/VIPPS etc

 

4 000

 

Kjøregodtgjørelse, styreleder

 

15 000

 

Sommervedlikehold

 

10 000

 

Sum utgifter

 

462 500

 

 

 

 

 

Årsresultat

 

 

-15 000

 

 

 

 

Utgående balanse

 

 

446 672