Status Nerskogen Løypeforening (April 2024) – Sake

Status Nerskogen Løypeforening (April 2024) – Sake

Trøndelag var værvinner påsken 2024. Løypene har holdt seg fint og det er fint å se at så mange kommer seg ut på ski.

Årsmøtet avholdes i mai og saker som ønsket tatt opp på årsmøtet må meldes gunhild.vatn@gmail.com senest 10. april. Årsmeldingen vil fremlegges på årsmøtet, men da Løypeforeningen står ovenfor store utfordringer gir vi allerede nå en «kortversjon»:

Arbeidet med kjørebru

Byggesøknaden for kjørebru over Minnilla godkjent av Rennebu kommune 21. mars. Det har vært en lang prosess for å komme hit. To alternativer for kryssing har vært utredet de siste årene. Alternativet vi endte opp med ligger hundre meter nedstrøms dagens snøbrukryssing. Det andre alternativet ville medført at løypa gikk gjennom Minnilla hyttefelt hvor løypa også måtte krysse en bilvei med dertil HMS-utfordringer og ble derfor vurdert som mye dårligere.

Krysningspunktet for kjørebrua ligger i Verneområdet for Trollheimen. I dialog med Verneområdestyret har vi funnet en løsning hvor vi har lagt om løypa for å redusere belastningen i verneområdet og dispensasjon fra Verneområdestyret ble gitt i fjor høst. Omlegging av løypa betyr at løypa er trukket lenger unna flyttleia for rein. Reindrifta har også vært bekymret for at ei kjørebru vil gi økt ferdsel oppover mot Pikfjellet og Gråfjellet sommerstid. For å imøtekomme denne bekymringen vil brua bli stengt for alminnelig ferdsel utenfor skisesongen.

Brokar på nordsida av Minnilla vil bli murt opp av steinblokker som et alternativ til støypt brokar. Vi håper å få trukket inn steinblokkene nå i vår slik at det kan mures i sommer.

Avtale med Snøhetta Løypedrift

Fram til nå er det Snøhetta Løypedrift som har tråkket løypene våre. Gjeldende avtalen går ut etter denne sesongen og Snøhetta Løypedrift ønsker ikke å forlenge avtalen. Vi har derfor nedsatt en maskingruppe som ser etter andre løsninger. Et alternativ er å investere i en ny tråkkemaskin som koster om lag tre millioner kroner. Et annet alternativ er å kjøpe en brukt maskin. På kort sikt er dette rimeligere, men da må vi regne med betydelige vedlikeholdskostnader om relativ kort tid. Det jobbes med en finansieringsplan som vil bli diskutert på årsmøtet i mai. Mht sjåfør er det flere her på Nerskogen som har indikert at de kan inngå i et sjåførlag. Dersom vi får dette på plass, kan vi få fullstendig kontroll med tråkking selv uten å være avhengig av andre.

Økonomi

Økonomien i Løypeforeningen har vært god og vi har en egenkapital på en halv million kroner. Vi har imidlertid to store utfordringer når det gjelder økonomi: Finansiering av kjørebru og tråkkemaskin.

Vi har godt håp om å kunne skaffe ekstern finansiering til kjørebrua uten at det tærer for mye på egenkapitalen. Men egenkapitalen er langt fra tilstrekkelig til å investere i ny maskin. Med dagens høye rentenivå må vi forvente godt over hundre tusen kroner i renteutgifter per år. I tillegg til nedbetaling av lån betyr dette at økonomien blir stram framover. Det blir derfor viktig å finne løsninger som gjør at flere betaler årskontingent. I dag er det kun om lag to av tre hytter som betaler kontingent hvert år. Dersom alle hyttene betalte kontingent, ville årlige inntekter øke med to hundre tusen kroner. Det ville i så fall sikret økonomiske muskler slik at vi kunne investere i ny tråkkemaskin og til og med øke tråkkefrekvensen.

Løypeforeningen vil fremover ta initiativ til nærmere dialog og samarbeid med hytteforeninger, veilag og vasslag på Nerskogen, for å sammen bidra til at de fleste hyttene bidrar i den felles dugnad vi trenger, for å opprettholde tilbudet om gode skiløyper.

Vi ønsker flere bidragsytere - sponsorer

Våre bidragsytere og sponsorer er svært viktig for å sikre løypetilbudet på Nerskogen. Vi tar gjerne imot tips om nye potensielle sponsorer. Om du jobber i et firma, eller selv driver et firma som kan bidra som sponsor setter vi stor pris på alle bidrag. Små og store.

Alle sponsorer blir profilert og løftet frem på vår Facebook side og på Løypeforeningens hjemmeside.

Ønsker du/dere å bidra, og har spørsmål til dette, kan du ta kontakt med styremedlem Ketil Olsen, ketil.olsen@volo.no, tlf. 414 60 265.