Vikig melding til de som har registrert seg i Styr


Like før vinterferien ble det sendt ut faktura fra Styreweb, og desverre ble det noe feil som gjorde at mange ikek fikk fakturaen. Vi har nå sendt ut faktuar på nytt, men har ikke hatt mulighet til å sjekke hvem som betalte fakturaen fra før vinterferien.
Det betyr at dersom du har betalt kontingenten for 2023/2024 og får en ny faktura for inneværende sesong, kan du se bort fra denne. Så vil vi sjekke opp mot innbetalinger før vi evt sender ut en påminnelse til de som ikke har betalt. Vi beklager forrvirring dette måtte medføre